Hướng dẫn thiết kế ảnh, poster, logo, banner, video bằng CANVA

Thg 1227

Chỉnh sửa anh, tạo poster, logo, banner, video bằng CANVA

HotroHRVTin tức

VIDEO HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ POSTER, BANNER, VIDEO, LOGO..BẰNG CANVA

1. Giới thiệu về Canva

 
2. Quy tắc phối màu trên CANVA
 
3. Ý nghĩa 1 số màu sắc trong CANVA
 
5. Ứng dụng tâm lý hình khối trong thiết kế CANVA
 
6. Khám pha 53 loại thiết kế trong CANVA
 
7. Tạo và cài đặt trên CANVA
 
8. Không gian làm việc của CANVA
 
9. Nguyên liệu thiết kế của CANVA
 
10. Thao tác với các đối tượng trên CANVA-phần 1
 
11.  Thao tác với các đối tượng trên CANVA - phần 2
 
12. Thao tác với văn bản trên CANVA 
 
13. Thao tác với hình ảnh trên CANVA
 
14. Thiết kế Poster bằng CANVA
 
15. Thiết kế bài thuyết trình chuyên nghiệp bằng CANVA
 
16. Thiết kế logo bằng CANVA
 
17.  Tạo clip, ảnh động trên CANVA
 
18. Vẽ biểu đồ trong CANVA
 
19. Dựng Video bằng CANVA - Phần 1
 
20. Dựng Video bằng CANVA - Phần 2
 
21. Dựng video intro và outtro bằng CANVA
 
22.  Thủ thuật trong thiết kê CANVA
 
23. Thủ thuật trong tìm kiếm trên CANVA
 
24. Chia sẻ thiết kế của chúng ta với người dùng CANVA khác
 
25. Khắc phục các hạn chế trong CANVA
 
26. Sử dụng Canva trên máy tính
 
27. Sử dụng Canva trên điện thoại
 
28. Chỉnh sửa file PDF bằng Canva
 
29. Thuyết trình với CANVA
 
30. Tạo phòng ghi âm với CANVA
 
31. Tự động đăng bài vào mạng xã hội bằng CANVA
 
32. Thiết kế CANVA vào không gian thực tế
 
33. Cách tạo FLIP Book bằng CANVA
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------