Đừng chờ tới đúng thời điểm nữa...

Thg 114

Đừng chờ tới đúng thời điểm nữa...

HotroHRVTin tức
“Đừng chờ tới đúng thời điểm nữa. Thành công là một trò chơi của những con số: số lần bạn thực sự làm”. Bạn sẽ không bao giờ có thể tạo ra được một kế hoạch kinh doanh hoàn hảo, đừng bao giờ tìm kiếm những đối tác hoàn hảo, thị trường hoàn hảo , địa điểm hoàn hảo, nhưng bạn có thể tìm một thời điểm hoàn hảo để bắt đầu.
Thời điểm đó là ngay bây giờ.
Tài năng, kinh nghiệm và những mối quan hệ cũng quan trọng, nhưng hãy dốc tất cả những gì bạn có vào những việc mới mẻ thực sự và một trong số nguồn lực đó sẽ phát huy tác dụng. Hãy làm nhiều và theo thời gian bạn sẽ có thêm nhiều kỹ năng, nhiều kinh nghiệm và các mối quan hệ hơn. Và điều đó cũng có nghĩa là khả năng thành công nhờ những nỗ lực mà bạn bỏ ra sẽ cao hơn. Hãy thử nghiệm thật nhiều, học từ những điều không hiệu quả và đến một lúc nào đó bạn sẽ có tất cả những kỹ năng, kinh nghiệm và các mối quan hệ mà bạn cần.
Thành công sau cùng đến sau những lần bạn thực hiện, hết lần này đến lần khác. Có lúc bạn thành công, có lúc bạn sẽ thấy thất bại hoàn toàn, bạn càng thử nhiều thứ thì bạn càng có nhiều cơ hội thành công. Hãy đặt sức mạnh của những con số ở bên bạn. Hãy làm càng nhiều càng tốt. Không có sự bảo đảm thành công nhưng khi bạn không làm thì đảm bảo bạn sẽ thất bại.
Vì sự Giàu có & Hạnh phúc sự thành công cho con bạn